Parker i Frankfurt (Oder)
Frankfurt er en grøn by: Spadseregængeren skal bruge lang tid, inden han har vandret gennem alle byens parker. Prøv det i det mindste - det betaler sig!

 

 

Lennéparken

Den er en af det ældste borgerparker i Tyskland: ideen hertil, ansættelsen og financieringen kom Frau Frankfurts borgerskab. Den opstod fra 1834-45 på et område af tildligere voldanlæg, som i begyndelsen af d. 19. årh. ikke længere blev brugt. Opgaven blev givet til den kendte havekunstner Peter Joseph Lenné. Parken ...
 
... mere

 

 

Lienaupark

Går man ved Lennéparkens nordlige ende over gaden , står man i Lienauparken. Den blev også anlagt af Peter Josph Lenné. Parken fik sit navn efter frankfurter byrådsmedlemmet og vingrosserer Martin Michael Lienau, hvis lysthus stod her indtil 1945. I DDR-tiden var der en friluftscene i Lienauparken.

 

 

Gertraudpark

Parken mellem Gertraudkirken og det tidligere hospital “St Spiritus” - idag “Haus der Künste” - var tidligere kirkegård for Gubener forstaden. Idag finder man stadig gravmæler for digteren Ewald von Kleist (monumentet blev skænket af Frankfurts frimurerloge, som han var medlem af), for Viadrinaprofessoren Joachim Georg Daries (udført af Gottfried Schadow) og Heinrich von Kleist-monumentet (udført af Gottlieb Elster/Berlin, 1910)

 

 

Anger (Grønningen)

Anger var fra middelalderen et grønt område nær byen, som brugtes på forskellig vis: Skydeplads for skyttelavet, ekserserplads for Frankfurts Livregiment, 1923 blev den omdannet til parkanlæg. Anger er delt i tre omrder: den nordlige del som rosenhave, i den sydlige staudebede, i midten en stor plæne og mindesmærket for de faldne sovjetiske soldater. Anger er afgrænset mod øst og vest af en lindeallee.

 

 

Ziegenwerder (Gedeholmen)

Navnet Ziegenwerder fik øen, som ligger i Oder, fra fiskernes geder, som fik deres foder fra øen. I det 19./20. århundrede fandtes her badeanstalter, hvis sidste rester først blev fjernet i 2003, da øen blev anlagt som Europa-have. Derved blev den lavestliggende østdel af øen med sine gamle trækæmper, som forår og efterår oversvømmes, ...
 
... mere

 

 

Kleistpark

Kleistparken var den tidligere gamle bykirkegård. Omformningen var planlagt allerede 1920, men blev først virkeliggjort med navneændringen til Kleistpark 1950. I begndelsen af 1970’erebyggedes en motortrafikvej gennem parken, og den ældste del af parken, som blev afskåret, blev bebygget med højhuse. Nogle af de gamle ...
 
... mere

 

 

Botanisk Have

Den botaniske have ved Lienaustrasse blev anlagt i begyndelsen af 1970’erne, som kompensation for bebyggelsen og forseglingen af en del af Kleistparken. Midpunktet er en lille dam, omgivet af trappeformede blomsterbede, gamle træer og bænke.

 

 

 

Stadtwald (byskoven)

Skovområdet ved den vestlige udkant af byen har tilhørt Frankfurt (Oder) by siden begyndelsen af det 17. årh. Byskoven udgør ialt et område på mere end 700ha. For frankfurterne er den med sin blandigsskov af ege-, bøge-, linde- , aske- og elmetræer, samt forskellige nåletræer et yndet rekreationsområde og svampereservoir.

 

 

Wildpark

I den østlige udkant af byskoven ligger vildtparken Rosengarten. Den blev indviet år 2000, tidligere lå her den kejserlige skydeplads (fra 1912), som senere blev benyttet af den russiske hær. Udover vildsvin og hængemavesvin er der rådyr, hjorte, muflons, bjerggeder, vildheste, kaniner og perlehøns. Dyrene findes delvist frit på området.