St. Marienkirken

Skønnet byggebegyndelse: ved anden bygrundlæggelse 1253 som korsformet treskibet halkirke med dobbeltårnsfront.
15. århundrede: udvidelse af langhuset til femskibet halkirke
1521/22: Bygning af myt sakristi og martyrkoret
1826: Sammenstyrtning af sydtårnet
1827-30: Restaurering under Karl Friedrich Schinkel ...
 
... mere

 

 

St. Gertraudkirken

Nygotisk teglstenskirke, treskibet basilika
Arkitekter: Stadsbyggeråd Carl Emil Christ, bygmester Wilhelm Kinzel
Bygningsbegyndelse: 1874, Indvielse: 1878
Orgel på vestpulpitur med tre manualer / 36 registre bygget af firma Wilhelm Sauer ...
 
... mere

 

 

Koncertsalen “Carl Philipp Emanuel Bach”

(Kirken til det tidligere franciskanerkloster)
Treskibet halkirke, byggebegyndelse ca 1270
1516-25: bygning af langhuset under Andreas Lange
1966: Forpagtning til byen for 99 år
Begyndelse af restaurerinsarbejder, ombygning til koncertsal
1967: Med andet års “Frankfurter Festtage der Musik” ...
 
... mere

 

 

Friedenskirken

(tidligere St.Nikolai)
Byggebegyndelse: før1253, ældste kirke i byen
I det 14. århundrede bygning af halomgangskoret.
Yderligere senmiddelalderlige byggeforanstaltninger: hvælvinger i langhuset og bygning af sydtårnet; senere flere om- og tilbygninger indtil 19. årh. ...
 
... mere

 

 

Kirken St.Georg

Byggebegyndelse: 1926 / Arkitekt Curt Steinberg
1928: Indbygning af orgel / Firma Wilhelm Sauer / Kirkeindvielse
Fire klokker.
Foran kirken : Skulptur af dragedræberen Georg
1990: Nyt orgel ved firma Sauer / 27 registre

 

 

Heilig Kreuz Kirke

Katolsk kirke
Treåget hallanghus
Byggebegyndelse: 1897 / Arkitekt: Engelbert Seibertz
1901-02: Indbygning af orgel, firma Wilhelm Sauer / 46 registre
Fire klokker: Leo, Robert, Maria, Georg ...
 
... mere

 

 

Menighedshus for evangeliske Kreuzkirkemenighed

Femakset pudset bygning i to etager
Valmtag med klokketårn
Byggebegyndelse: 1927 / arkitekt Otto Peter
På anden sal: Menighedssal til gudstjenester
Orgel på østlige pulpitur, firma Sauer 1938
Menighedssalsvindue: Glasmaleri Carl Busch, ...
 
... mere

 

 

Heilandskapelle

Træskeletbygning, sibirisk træbyggevis
Kirke for krigsfangelejren Gronenfelde
Bygget af russiske fanger, Frankfurter Savværk
Skomoda, Byggebegyndelse: 1915
1919: Opløsning af fangelejren, begyndende forfald af kapellet
1912: Fangelejren blev opsamlingslejr for hjemvendte fra de afgivne tyske østområder og flygtninge fra Sovjetrusland
1927-28: Genopbygning af kapellet til beboerne af det nygrundlagde kvarter for “hjemvendte” / fra 1928 “Heilandskapelle”
2001: Grundlæggelse af støtteforeningen Heilandskapelle

 

 

Kliestow Kirke

Rektangulær kampestensbygning med kvadratisk vesttårn
Tårn med rigt opdelte renaissancegavle
Byggebegyndelse: formodentlig 2. halvdel af 13. århundrede
Tårn: 15. eller 16. årh.
Fuldendt formodentlig 1612

 

 

Boossen Kirke

Første kirke formodentlig omkr. 1250, første omtale af kirke 1317
Formodentlig omkr. 1370 tilbygning af langhuset
Rektangulært vesttårn 15. eller16. årh.
Første halvdel af 19. årh.: Orgel indbygges
Gentagen ændring af kirkens indre ...
 
... mere

 

 

Rosengarten Kirke

Nybarok salkirke
Indvielse 1902 / arkitekt Hofbygmester Gustav Hauer
Tre klokker, Apolda
Kulørt blyglas i apsisvinduerne
1903: Indbygning af orgel, Wilhelm Sauer, seks registre

 

 

Lichtenberg Kirke

1945 svært beskadiget, fra da af ruin
Byggetid: formodentlig anden halvdel 13. eller første halvdel 14. årh.
En klokke (i klokkestabel ved siden af tårnet), Apolda 1922
Bevarede indretningsgenstande: Dele af den barokke alteropstilling, udskåret engelfigur, alabasterrelief fra det 16. årh., dele af prædikestolen (1713), døbefont (1883)
Menigheden bestræber sig på en genopbygning af kirken

 

 

Hohenwalde Kirke

Pudset rektanulær bygning med valmtag og tårn
Indvielse 1607, bygherre Ehrentreich von Röbel
Pudset gotisk stavværk på overdelen af tårnet fra 1794
Orgel fre 1869, firma Wilhelm Sauer
Indretning i kirken forandret i anledning af orgel-indbygningen 1869
Rigt formgivet renæssancealter.

 

 

Lossow Kirke

Korsformet teglstensbygning med kvadratisk tårn
Udbrændt 1945, siden da ruin
Bygget 1741-46, bygherre Adolph Friedrich von Beerfelde
1913: spærret af byggemyndighederne
1950: Sikring af tårnet, nyt fladt telttag
Tidligere to klokker
Barokke gravstensfragmenter

 

 

Kirche Güldendorf

Etskibet halkirke fra tidlug gotik
2. halvdel af13. årh., tårn: tilbygget 15. årh.
Tilbygning af forhal foran nordportalen i slutningen af 18. årh.
Bygning af sakristi ved østmuren i begyndelsen af 19. årh.
2 klokker
Juni 1945 brændte kirken fuldstændig ud efter lynnedslag; alt inventar blev ødelagt
Menighedscenter Neuberesinchen
Bygget: 1988-90
Arkitekt: Paul Teichmann