Frankfurt nad Odrą

Ok. 1226 r. miasto zostało założone przez frankońskich kupców i otrzymało prawo organizowania targów i osiedlania się.


1253 - Nadanie praw miejskich


1311 - Frankfurccy kupcy docierają własnymi statkami na Morze Bałtyckie.


1341/1350 - Powstanie przeciwko biskupowi lubuskiemu, który chciał narzucić miastu swe panowanie.


1502 - Pierwszy druk książki; do roku 1540 Frankfurt jest jedynym miastem w Marchii Brandenburskiej, w którym drukuje się książki.


1368 do 1516 - Członek Hanzy


1506 - Otwarcie pierwszego brandenburskiego uniwersytetu krajowego we Frankfurcie. Studiowali na nim m.in. Ulrich von Hutten, Carl Philipp Emanuel Bach, bracia Humboldt, Michael Prätorius, Heinrich von Kleist.


1530 - Lekarz i filozof prof. Jodocus Willich zakłada we Frankfurcie pierwsze mieszczańskie towarzystwo muzyczne, „collegium musicum“.


1586 - 1589 - Kompozytor Michael Praetorius pracuje jako organista w kościele mariackim.


1631 - Szwedzi pod wodzą Gustawa Adolfa szturmują miasto. Po wojnie trzydziestoletniej z uprzednich 13 000 mieszkańców Frankfurtu pozostaje tylko 2366.


1662 - Frankfurt zostaje po raz pierwszy określony mianem "Miasta głównego i handlowego"


1669 - Otwarcie kanału Odra-Sprewa; Frankfurt traci na znaczeniu jako miejsce składowania towarów


1697 - We Frankfurcie wydrukowano pierwszy w Niemczech żydowski Talmud.


1734 - 1738 - Drugi z synów Bacha, Carl Philipp Emanuel studiuje na Viadrinie


1777 - Heinrich von Kleist urodził się 18 października we Frankfurcie.


1811 - Uniwersytet Frankfurcki ze względu na bliskość otwartego w 1810 r. Uniwersytetu Berlińskiego zostaje zamknięty i przeniesiony do Wrocławia.


1815 - Miasto zostaje siedzibą władz nowoutworzonego okręgu administracyjnego Frankfurt i Wyższego Sądu Krajowego.


1842 - Początek uprzemysłowienia. Otwarcie linii kolejowej Berlin-Frankfurt, uruchomienie gazowni


1855 - Rekordowy rok Targów Frankfurckich


1898 - Frankfurt otrzymuje elektrownię i tramwaj elektryczny.


1919 - Wschodnia Dyrekcja Kolei Państwowych zostaje przeniesiona do Frankfurtu; tym samym rozpoczyna się planowa rozbudowa miasta (architekt Kießling)


1933 - Przejęcie władzy przez narodowych socjalistów. Budowa nowych koszar i przeniesienie kolejnych jednostek wojskowych do Frankfurtu.


1945 - 22 kwietnia początek zniszczeń. Śródmieście zostaje zniszczone w 85%. Zgodnie z Układem Poczdamskim Frankfurt zostaje miastem granicznym, dawne przedmieście Dammvorstadt (Zawale) staje się polskimi Słubicami.


1946 - Frankfurt jest do roku 1950 centralnym punktem tranzytowym repatriantów i wypędzonych.


1952 - Frankfurt zostaje stolicą nowego, istniejącego do roku 1990 okręgu Frankfurt nad Odrą.


1958 - Założenie zakładów półprzewodników. Zakład zatrudniał w roku 1989 ok. 8.000 pracowników.


1967 - Otwarcie dawnego kościoła franciszkanów w nowej funkcji Hali Koncertowej.


1969 - Otwarcie Instytutu i Miejsca Pamięci Kleista.


1979 - Początek restauracji kościoła mariackiego.


1989 - 1 listopada demonstracja ok. 35.000 obywateli, początek przemian politycznych we Frankfurcie.


1990 - Po zjednoczeniu Niemiec Frankfurt staje się centrum nadrzędnym.


1991 - Założenie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą


1992 - Założenie Instytutu Fizyki Półprzewodników (IHP, Innovations for High Performance, od 1999 r. nowy budynek z laboratorium czystym)


1995 - Nad chórem otaczającym halę kościoła mariackiego powstaje największa zbudowana w XX wieku w pełni drewniana konstrukcja dachowa.


2003 - Frankfurt jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, uniwersyteckim, sportowym, turystycznym i targowym Brandenburgii.


2006 - Frankfurt przypomina czasy istnienia tu ośrodka technologii półprzewodników: inwestycje trzech przedsiębiorstw w branży energetyki solarnej.Abbildung: Stadtarchiv Frankfurt (Oder)