Słubice

Sąsiednie polskie miasto Słubice powstało w 1945 roku w następstwie nowego przebiegu granicy na mocy Układu Poczdamskiego (granica na Odrze i Nysie Łużyckiej) z dawnego frankfurckiego przedmieścia zwanego „Dammvorstadt“, co w wolnym przekładzie oznacza „Zawale”. Słubice leżą w zachodniej części województwa lubuskiego. Miasto rozciąga się na obszarze 19,2 km² i liczy ok. 17.000 mieszkańców. W strukturze terytorialnej i administracyjnej Polski Słubice są zarówno siedzibą gminy, jak i stolica powiatu. Do powiatu słubickiego należą oprócz gminy Słubice także gminy Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie i Rzepin.


Słubice istnieją jako samodzielne polskie miasto dopiero od roku 1945, ich wspólna z Frankfurtem historia jest jednak znacznie dłuższa. Już przed ponad 750 laty na wschodnim brzegu Odry istniała słowiańska osada Sliwice. Podczas gdy zachodnia część Frankfurtu rozwijała się jako miasto handlowe, hanzeatyckie i targowe, wschodnia część pozostawała do 1945 roku „przedmieściem za wałami”. Kiedy jednak w latach 60 i 70 XX w. liczba mieszkańców wzrosła, powstały tu podobne jak u zachodniego sąsiada bloki mieszkalne. Jednocześnie miasto odwróciło się od rzeki: stare, koliście przeprowadzone ulice zbiegające się gwiaździście do mostu na Odrze zostały przecięte nową szosą biegnącą wzdłuż Odry.


Od początku lat 90 Słubice szybko się rozwijały, zwłaszcza od kiedy miasto razem z Frankfurtem należy do Euroregionu „Pro Europa Viadrina“. Poprawiono infrastrukturę, odnowiono całe dzielnice. Dzisiaj Słubice i Frankfurt współpracują w wielu dziedzinach. Od 1997 r. Słubice należą do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dającej działającym w niej przedsiębiorstwom znaczne korzyści.


Przez most miejski łączący obydwie części „Europejskiego Miasta Bliźniaczego” przepływa dzień w dzień ożywiony ruch. Nie jest on już związany wyłącznie z turystyką zakupową i paliwową, choć i one stanowią wciąż istotną gałąź gospodarki polskiego sąsiada Frankfurtu.


Najbardziej charakterystyczną budowlą Słubic jest od roku 1998 Collegium Polonicum, wspólna placówka dydaktyczna i badawcza Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (EUV) we Frankfurcie i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Studenci EUV stali się odtąd elementem krajobrazu nie tylko Frankfurtu, lecz także polskich Słubic. Obok znajduje się Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, odwiedzany chętnie również przez niemieckich studentów, w którym mieści się mała galeria i organizowane są liczne imprezy.


Miasto, podobnie jak Frankfurt żyje ze studentów i ze studentami; mogą tu oni mieszkać w powstałych tu już 5 niedrogich akademikach. W Słubicach znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji z hotelem, kempingiem i przeróżnymi obiektami sportowymi (stadion, zbudowany w roku 1927, wówczas jeden z najnowocześniejszych i największych w Europie). Można tu także pograć w golfa na położonych w pobliżu stadionu dwóch polach golfowych.

Słubice przeistoczyły się z dawnego przedmieścia z ogródkami w atrakcyjne, sympatyczne i żywe miasto.