Subice - Polska

Miasto Subice ley w pnocno-zachodniej czci wojewdztwa lubuskiego, na prawym brzegu Odry. Do koca II wojny wiatowej dzisiejsze Subice byy przedmieciem Frankfurtu, zwanym Dammvorstadt (Zawale). Subice istniej jako samodzielne polskie miasto od 1945 roku. Dziki korzystnemu przygranicznemu pooeniu s wanym centrum handlu i usug. Na terenie gminy znajduj si trzy najwiksze przejcia graniczne zachodniej Polski. Wizytwk miasta sta si budynek Collegium Polonicum, nowoczesne centrum nauki i spotka, prowadzone wsplnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odr. Jeszcze przed II wojn wiatow frankfurtczycy chtnie wypoczywali po wschodniej stronie Odry. Do dzi gocie Subic zachwycaj si zieleni miasta i ciekaw okolic. Szczeglnie zadowoleni s wdkarze, myliwi, mionicy turystyki pieszej, rowerowej czy wodnej. W pobliu znajduje si kilka jezior. Daj one znakomite warunki do uprawiania eglarstwa, windsurfingu czy kajakarstwa. Orodek Sportu i Rekreacji, dysponujc duym, otwartym w 1926 r. stadionem, oferuje take boisko do piki nonej, korty tenisowe, strzelnic i odkryt pywalni.

 

 


 

Gorzw Wlkp. - Polska

Gorzw Wlkp. jest zielonym miastem na zachodzie Polski. Jest wanym orodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym. Jest stolic wojewdztwa lubuskiego i siedzib wojewody. Liczy 126.000 mieszkacw. Mieci si tu 6 szk wyszych. Gorzw jest gospodarczym centrum regionu. Charakteryzuje si dobrze rozwinitym przemysem, przede wszystkim chemicznym, tekstylnym, budowy maszyn, obrbki drewna, a take produktw rolnych i ywnociowych. Dziki 12 parkom o cznej powierzchni 128 ha oraz wielu innym obszarom zieleni Gorzw okrelany jest jako centrum zielonych puc Polski i wspaniaa baza do wypadw turystycznych. W najbliszej okolicy miasta znajduje si mnstwo jezior, rzek, lasw, parkw krajobrazowych i rezerwatw przyrody. Rwnie oferta kulturalna miasta jest bogata. Warto zwiedzi Katedr, koci w. Antoniego, Spichlerz, muzeum i liczne zabytkowe wille. Koniecznie trzeba zobaczy take tak interesujce imprezy, jak Dni Gorzowa, Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha, Pomorska Jesie Jazzowa, Biennale Sztuki Sakralnej, Midzynarodowe Spotkania Zespow Cygaskich Romane Dyvesa, Festiwal Folkloru czy Konfrontacje Teatralne.

 

 


 

Heilbronn - Niemcy

Miasto Heilbronn, kiedy wolne miasto nad Nekarem, ley w rejonie grnej Frankonii. Jest to jedno z najwikszych niemieckich centrw winiarstwa, ale take orodek przemysowy, handlowy i rzemielniczy. Miasto Heilbronn wzmiankowano po raz pierwszy w roku 741, na dworze krla frankoskiego, jako miasto handlowe. Heilbronn to miasto o silnej gospodarce i wysokim poziomie ycia. Geograficznie ley w samym sercu Europy, u zbiegu dwch autostrad, prowadzi do niego sze szlakw kolejowych i eglowna rzeka Nekar; pooenia miasta mona wic uzna za wyjtkowo korzystne. Rozciga si ono w romantycznej dolinie Nekaru i ma ogromn ofert kulturaln, np. nowoczesny teatr miejski, trzy miejskie muzea czy hal wystawiennicz. Odwiedzajcy miasto mog uczestniczy w rnorodnych imprezach, jarmarkach i festynach. Najprzytulniejsz winiarsk wiosk Niemiec w poowie wrzenia odwiedza ponad wier miliona goci. Witaj ich liczne midzynarodowe restauracje, strefy dla pieszych, kawiarnie i bary. redniowieczna historia odywa dziki zamkom i paacom na tzw. Szlaku zamkowym cigncym si w okolicy Heilbronnu.

 

 


 

Nimes - Francja

Poudniowofrancuskie miasto Nimes znane jest podrnikom i historykom sztuki przede wszystkim dziki wietnie zachowanej architekturze antycznej. Zabytkowe stare miasto pozwala poczy zwiedzanie z udanymi zakupami. Muzea, biblioteki, teatry, koncerty wszelkiego rodzaju, ale take wydarzenia sportowe wypeniaj kalendarz tutejszych imprez. Najwaniejsza jest jednak Feria, prawdziwy festyn folkloru, organizowany na wzr hiszpaskich walk bykw, peen muzyki. Nimes otoczone jest winnicami i polami poronitymi warzywami i drzewami owocowymi. Jest to miasto uniwersyteckie, gdzie studiuje 3000 osb. Znajduje si tu rwnie wietnie zachowany rzymski amfiteatr. Do dzi odbywaj si tu imprezy sportowe i kulturalne dla 23.000 widzw. W pobliu Nimes stoi Pont du Gard, synny most. Jest to prawdziwy klejnot na ponad pidziesiciokilometrowej trasie rzymskich akweduktw. Najwaniejszym dziaem gospodarki Nimes jest turystyka. Pobliskie Morze rdziemne zaprasza na pikne plae, do najwikszego portu jachtowego Europy oddalonego o zaledwie 30 km, niezliczonych turystw przycigaj te co roku zalesione wzgrza Cevennen.

 

 


 

Witebsk - Biaoru

Witebsk zosta zaoony w 974 r. przez ksin Olg, ley w pnocno-wschodniej czci Biaorusi, na przeciciu si szlakw z zachodu do Rosji, z Rosji do krajw batyckich i z Sankt-Petersburga do Odessy. Witebsk jest miastem nauki i kultury. Znajduj si tu dwa uniwersytety, Akademia Weterynarii i Wysza Szkoa Medyczna. Spord licznych instytucji kultury wymieni trzeba przede wszystkim Biaoruski Teatr Dramatyczny Jakub Kolas. ycie i twrczo urodzonego w Witebsku Marka Chagalla (1887-1985) jest udokumentowane w muzeum i rodzinnym domu artysty. Do zabytkw architektury nale ratusz (1775 r.), koci Zwiastowania NMP z XII w. i koci kazaski z 1760 r. W Witebsku odbywaj si festiwale jazzowe i festyn nowoczesnej choreografii. Wan europejsk imprez kulturaln jest Sowiaski Bazar. O wietnych tradycjach witebskiego sportu wiadcz midzynarodowe sukcesy gimnastykw, akrobatw, bokserw, biatlonistw czy skoczkw na trampolinie. Popularne s tu take zapasy, judo i kolarstwo. W nowym Paacu Lodowym odbywaj si zawody hokejowe i ywiarstwa figurowego. W malowniczej, penej jezior okolicy znajduj si domy wypoczynkowe, sanatoria i letnie obozy dla dzieci.

 

 


 

Kadima-Zoran - Izrael

Kadima jest dzi jeszcze raczej nie rzucajcym si w oczy miastem, na porodku pasa ziemi midzy Morzem rdziemnym a Zachodnim Brzegiem. Powstaa w 1932 r. jako osiedle imigrantw z ponad 65 krajw, przede wszystkim z Niemiec, Rosji, Iranu, Syrii, Egiptu, Turcji i Maroka. W ostatnich latach pojawio si tu ponad 1000 byych mieszkacw Rosji. Miasto ronie jednak take dziki napywowi ludnoci z pobliskich wikszych miast, takich jak Tel Aviv czy Netauge, jest ich sypialni. Jej gwn gazi gospodarki jest eksportowa produkcja truskawek, pomaraczy, oliwek i warzyw. Dominujcym zakadem przemysowym jest fabryka opakowa do warzyw, due znaczenie maj take zakady rzemielnicze. Rozbudowano stref przemysow oraz tanie osiedla mieszkaniowe. Orodkiem ycia kulturalnego jest Centrum Kultury z ofert dla wszystkich grup wiekowych. Infrastruktura spoeczna to basen, przedszkola, szkoy oraz dom seniora. Kadima stanowi znakomit baz wypadow wycieczek. Szczeglnie interesujce s Jerozolima, najstarsze miasto wiata - Nazaret, Haika i Akka nad Morzem rdziemnym oraz Wzgrza Golan.

 

 


 

Vantaa - Finlandia

Pooone w bezporednim ssiedztwie fiskiej stolicy, Helsinek, miasto Vantaa jest czwart aglomeracj tego kraju. Charakteryzuje si wywaon kombinacj osiedli mieszkalnych i dziewiczej natury. Pisana historia Vantai zaczyna si w 1351 r. Dziki ciekawej mieszance tradycji i nowoczesnoci Vanta mona nazwa miastem architektonicznych przeciwiestw. Stoj tu obok siebie XIII-wieczny kamienny koci, osiedla wiejskie z XVIII wieku i najnowoczeniejsza architektura miejska. Znakomitym przykadem tej ostatniej jest wielokrotnie nagradzany budynek Heureki, czcy rozrywk z prezentacj nauki. W miecie istnieje wiele sal koncertowych. Jest tu te najwiksza szkoa muzyczna Finlandii. Vatnaa daje wspaniae moliwoci uprawiania sportw. Pikn natur wok miasta i w miecie mona podziwia dziki licznym ciekom edukacyjnym i rowerowym. Pi krytych basenw, blisko wspaniaych jezior i Morza Batyckiego, lece na nim wyspy - wszystko to daje rnorodne moliwoci spdzenia wolnego czasu. Zim przygotowuje si trasy do narciarstwa biegowego i ywiarstwa. Dziki ssiedztwu Helsinek oferta sportowa i kulturalna miasta jest jeszcze wiksza.

 

 


 

Yuma - Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej

Na granicy midzy Arizon i Kaliforni, w odlegoci zaledwie 25 kilometrw od Meksyku, u zbiegu rzek Colorado i Gila, powstaa Yuma. To tu od 1540 r. Europejczycy przekraczaj Colorado, tu zbudowali przyczki i misje, bronili fortw i osadnikw w Arizonie i Nowym Meksyku. Yuma przez cae stulecia bya bram nowej ziemi obiecanej - Kalifornii. Przeszo prezentowana jest tu w muzeum historycznym, na terenie dawnego wizienia i na specjalnych wycieczkach. Wolny czas mona tu zreszt spdza rnorodnie - odbywajc wycieczki po rzece (motorwk lub historycznym parostatkiem), jedc na rowerach grskich czy poszukujc zota. Historyczna starwka zaprasza na spacery i zakupy. Centrum Konferencyjne to cz duego orodka sportowo-rekreacyjnego, z polami golfowymi, kortami tenisowymi czy stadionem baseballowym. Region turystyczny Yuma jest szczeglnie interesujcy ze wzgldu na czone oferty Kalifornii i Meksyku. Hrabstwo Yuma to w wielkiej czci pustynie i skaliste gry. Jednak doliny oferuj yzn gleb, umoliwiajc kilkakrotne roczne zbiory oraz hodowl byda. Strefy przemysu lekkiego i cikiego, centrum administracyjno-usugowe - to wszystko przyczynia si do rozwoju handlu i bogactwa regionu Yuma.