Forum Kleista we Frankfurcie

Ten reprezentacyjny budynek o imponujcej architekturze oferuje rnorodny program, poczwszy od klasycznej opery i operetki, poprzez teatr, koncerty jazzowe, a po teatr dziecicy i modzieowy, odczyty i fora dyskusyjne. Forum jest organizatorem dorocznych Polsko-Niemieckich Dni Muzyki nad Ord, Midzynarodowego Festiwalu ...
 
... Wicej

 

 

Hala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha

Hala koncertowa im. C. Ph. E. Bacha, mieszczca si w dawnym kociele franciszkanw z XIII w. przez cay rok oferuje liczne imprezy kulturalne. Suchacze s zafascynowani poczeniem architektury i muzyki, Dniami Muzyki nad Odr, sposobem, w jaki pielgnowany jest dorobek C. Ph. E. Bacha, koncertami ...
 
... Wicej

 

 

Frankfurcka Brandenburska Orkiestra Pastwowa

Frankfurcka Brandenburska Orkiestra Pastwowa w swym obecnym ksztacie istnieje od 1971 r., kiedy to poczyy si Frankfurcka Orkiestra Kulturalna i Orkiestra Teatru Kleista, tworzc Frankfurck Orkiestr Filharmoniczn. Kiedy w 1990 r. kierownictwo orkiestry przej Nikos Athinos, rozpocza si doniosa faza dla rozwoju artystycznego ...
 
... Wicej

 

 

Chr Akademii piewu Frankfurt

Tradycja chru Frankfurckiej Akademii piewu siga roku 1815. W owym czasie frankfurcki lekarz, dr Petersen, wsplnie z profesorem Spiekerem i synem ostatniego rektora Alma mater Viadrina, C. L. Wnschem, zaoy we Frankfurcie nad Odr Towarzystwo piewacze. W 1870 r. zostao przemianowane na Akademi piewu - ...
 
... Wicej

 

 

Frankfurcki Chr Ekumeniczny

Amatorski Frankfurcki Chr Ekumeniczny liczy obecnie 71 czonkw. Nale do niego take osoby nie zwizane z adnym Kocioem. Chr zosta zaoony w 1977 r. w wyniku poczenia kilku chrw kocielnych w miecie. Ma w repertuarze wszystkie najwaniejsze dziea chralne; do zada chru naley ponadto piew podczas mszy witych i naboestw oraz w domach spokojnej staroci i hospicjach. Od 2003 r. chrem kieruje kantor Stefan Hardt.

 

 

Frankfurcki Chr Dziecicy i Modzieowy

Okoo 50 modych piewaczek i piewakw wystpuje w kocioach miejskich i podczas uroczystoci kocielnych czy prywatnych imprez. Regularnie wspiera Frankfurcki Chr Ekumeniczny podczas wykonywanie wielkich oratoriw. Co roku odbywa te tournee po Niemczech i caej Europie. W recenzjach prasowych chwali si gruntowne przygotowanie muzyczne, pewno stylu i homogenicznoci chru oraz jego intonacj.

 

 

Orkiestra Frankfurckich Melomanw

Towarzystwo Orkiestry Frankfurckich Melomanw to orkiestra, w ktrej wsplnie graj mionicy muzycy pracujcy na co dzie w najprzerniejszych zawodach. Zaoono j w 1970 r. jako Symfoniczn Orkiestr Ludzi Pracy, a w rok pniej przydzielono jej hal koncertow im. Carla Philippa Emanuela Bacha. Now nazw ...
 
... Wicej

 

 

Polsko-Niemiecka Orkiestra Modzieowa

Polsko-Niemiecka Orkiestra Modzieowa ma siedzib w Szkole Muzycznej we Frankfurcie nad Odr, podlega za instytucji o nazwie Kulturbetriebe Frankfurt (Oder). Zostaa zaoona w 1973 r. w celu wspierania wymiany kulturalnej i wsplnego muzykowania polskiej i niemieckiej modziey. Jako orkiestra symfoniczna skada si z ok. 70 ...
 
... Wicej

 

 

 

Fanfarengarde Frankfurt a. d. Oder e.V.

Frankfurcka Gwardia Fanfarzystw zostaa zaoona w 1973 r. jako Fanfarenzug des VEB Halbleiterwerkes Frankfurt/Oder. W 1986 r. po raz pierwszy zostaa sklasyfikowana, a od 1987 r. wychowuje wasnych muzykw. W 1990 r. fanfarzyci oddzielili si od zakadw produkcji pprzewodnikw i uzyskali samodzielno. Wystpowali ...
 
... Wicej

 

 

Teatr miechu

Teatr miechu, Lalek i Aktora (Theater des Lachens Puppen- und Schauspiel e.V.) powsta jako kontynuacja Pastwowego Teatru Lalek we Frankfurcie nad Odr. Zaoone w 1992 r. Stowarzyszenie, dziki finansowej pomocy miasta Frankfurt nad Odr i Kraju Zwizkowego Brandenburgia, tworzy baz materialn umoliwiajc istnienie teatru lalek we ...
 
... Wicej

 

 

Kabaret Odrzaska kura (Die Oderhhne)

Frankfurcki kabaret istnieje ju od ponad 30 lat. Zosta zaoony przez mionikw scenicznego humoru zwizanych z dawnym teatrem im. Kleista, gdzie pocztkowo mia swoj siedzib; jednak dziki odniesionemu sukcesowi, wkrtce si wyemancypowa. Od kilku lat maj sw siedzib we frankfurckiej Piwnicy Ratuszowej - oto miejscy ...
 
... Wicej

 

 

Teatr Frankfurcki

Teatr Frankfurcki, finansowany przez stowarzyszenie Theater im Schuppen e.V. prezentuje mae i wielkie historie, wspdziaa z dziemi, modzie i dorosymi, zawsze w poszukiwaniu nowych form komunikacji teatralnej. Dziaalno teatru to jednak nie tylko przedstawienia dla wszystkich grup wiekowych, to take koncesjonowana ...
 
... Wicej

 

 

Kino we Frankfurcie: Cine-Star

We Frankfurcie mona oczywicie obejrze take filmy: w Cine-Star na rynku, nas skos od Ratusza, znajduje si siedem sal.

 

 

Mae Kino

Za t nazw kryje si niewielkie stowarzyszenie, ktre od 1993 r. postawio sobie za zadanie prezentacj filmw o wysokiej wartoci artystycznej, ktre trudno odnale w multipleksach. Program jest bardzo zrnicowany, koncentruje si jednak na filmach z Europy Wschodniej. Pokazy odbywaj si najczciej w Sali Audimax Uniwerstytetu Viadrina.

 

 

Muzeum Viadrina

Muzeum Viadrina jest muzeum historii kultury miasta i regionu Frankfurt nad Odr. Sw siedzib ma w budynku Junkerhaus, znaczcym zabytku architektury barokowej. Od grudnia 2001 r. naley on do Miejskiego Muzeum Modej Sztuki i Viadriny. Stae wystawy pozwalaj zapozna si z rnymi aspektami historii miasta i regionu. Gocie ...
 
... Wicej

 

 

Muzeum Modej Sztuki

Muzeum Junge Kunst we Frankfurcie posiada jeden z najwaniejszych zbiorw sztuki z Niemiec wschodnich; stanowi go 11.000 dzie malarstwa, rysunku, akwareli, grafiki, obiektw, instalacji, rzeb, a take grafiki polskiej. Zbiory te znajduj si w dwch siedzibach, w Ratuszu i jego hali wystawowej i gotyckiej auli, oraz w PackHof przy ul. C. Ph. E. Bacha 11.

 

 

Muzeum Kleista

Muzeum Kleista jest muzeum literatury i instytucj badawcz, zajmujc si przede wszystkim twrczoci i dziaalnoci dramaturga Henryka von Kleista (1777?1811), a ponadto poetw Ewalda Krystiana von Kleista (1715-1759), Franciszka Aleksandra von Kleista (1769-1797) oraz Fryderyka de la Motte Fouqu (1777-1843). Muzeum utworzono w 1969 r. w budynku dawnej szkoy garnizonowej, ktr zbudowa w 1777 r. Marcin Fryderyk Knoblauch. Budow sfinansowa ksi Leopold Brunszwicki. Staa wystawa muzeum prezentowana jest w czterech pomieszczeniach. Okoo 250 dokumentw ukazuje ycie i twrczo Kleista oraz informuje o rnych aspektach jego dziaalnoci. Dom rodzinny Kleista, ktry znajdowa si naprzeciwko kocioa mariackiego, nie zachowa si. Na cianie domu, ktry zbudowano w tym miejscu po wojnie, znajduje si tablica pamitkowa.

 

 

Muzeum Sportu

Kto czuje si zwizany z miastem, wie o frankfurckich tradycjach sportowych. Ale wielu goci (a nawet samych frankfurtczykw) nie wie, jak wielu mieszkacw miasta zdobywao zote, srebrne i brzowe medale olimpijskie, mistrzostw wiata i Europy, jak wiele synnych nazwisk zwizanych jest z Frankfurtem. Stowarzyszenie ...
 
... Wicej