Forum Kleista we Frankfurcie

Ten reprezentacyjny budynek o imponujcej architekturze oferuje rnorodny program, poczwszy od klasycznej opery i operetki, poprzez teatr, koncerty jazzowe, a po teatr dziecicy i modzieowy, odczyty i fora dyskusyjne. Forum jest organizatorem dorocznych Polsko-Niemieckich Dni Muzyki nad Ord, Midzynarodowego Festiwalu ...
 
... Wicej

 

 

Hala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha

Hala koncertowa im. C. Ph. E. Bacha, mieszczca si w dawnym kociele franciszkanw z XIII w. przez cay rok oferuje liczne imprezy kulturalne. Suchacze s zafascynowani poczeniem architektury i muzyki, Dniami Muzyki nad Odr, sposobem, w jaki pielgnowany jest dorobek C. Ph. E. Bacha, koncertami ...
 
... Wicej

 

 

Frankfurcka Brandenburska Orkiestra Pastwowa

Frankfurcka Brandenburska Orkiestra Pastwowa w swym obecnym ksztacie istnieje od 1971 r., kiedy to poczyy si Frankfurcka Orkiestra Kulturalna i Orkiestra Teatru Kleista, tworzc Frankfurck Orkiestr Filharmoniczn. Kiedy w 1990 r. kierownictwo orkiestry przej Nikos Athinos, rozpocza si doniosa faza dla rozwoju artystycznego ...
 
... Wicej

 

 

Chr Akademii piewu Frankfurt

Tradycja chru Frankfurckiej Akademii piewu siga roku 1815. W owym czasie frankfurcki lekarz, dr Petersen, wsplnie z profesorem Spiekerem i synem ostatniego rektora Alma mater Viadrina, C. L. Wnschem, zaoy we Frankfurcie nad Odr Towarzystwo piewacze. W 1870 r. zostao przemianowane na Akademi piewu - ...
 
... Wicej

 

 

Frankfurcki Chr Ekumeniczny

Amatorski Frankfurcki Chr Ekumeniczny liczy obecnie 71 czonkw. Nale do niego take osoby nie zwizane z adnym Kocioem. Chr zosta zaoony w 1977 r. w wyniku poczenia kilku chrw kocielnych w miecie. Ma w repertuarze wszystkie najwaniejsze dziea chralne; do zada chru naley ponadto piew podczas mszy witych i naboestw oraz w domach spokojnej staroci i hospicjach. Od 2003 r. chrem kieruje kantor Stefan Hardt.

 

 

Frankfurcki Chr Dziecicy i Modzieowy

Okoo 50 modych piewaczek i piewakw wystpuje w kocioach miejskich i podczas uroczystoci kocielnych czy prywatnych imprez. Regularnie wspiera Frankfurcki Chr Ekumeniczny podczas wykonywanie wielkich oratoriw. Co roku odbywa te tournee po Niemczech i caej Europie. W recenzjach prasowych chwali si gruntowne przygotowanie muzyczne, pewno stylu i homogenicznoci chru oraz jego intonacj.

 

 

Orkiestra Frankfurckich Melomanw

Towarzystwo Orkiestry Frankfurckich Melomanw to orkiestra, w ktrej wsplnie graj mionicy muzycy pracujcy na co dzie w najprzerniejszych zawodach. Zaoono j w 1970 r. jako Symfoniczn Orkiestr Ludzi Pracy, a w rok pniej przydzielono jej hal koncertow im. Carla Philippa Emanuela Bacha. Now nazw ...
 
... Wicej

 

 

Polsko-Niemiecka Orkiestra Modzieowa

Polsko-Niemiecka Orkiestra Modzieowa ma siedzib w Szkole Muzycznej we Frankfurcie nad Odr, podlega za instytucji o nazwie Kulturbetriebe Frankfurt (Oder). Zostaa zaoona w 1973 r. w celu wspierania wymiany kulturalnej i wsplnego muzykowania polskiej i niemieckiej modziey. Jako orkiestra symfoniczna skada si z ok. 70 ...
 
... Wicej

 

 

 

Fanfarengarde Frankfurt a. d. Oder e.V.

Frankfurcka Gwardia Fanfarzystw zostaa zaoona w 1973 r. jako Fanfarenzug des VEB Halbleiterwerkes Frankfurt/Oder. W 1986 r. po raz pierwszy zostaa sklasyfikowana, a od 1987 r. wychowuje wasnych muzykw. W 1990 r. fanfarzyci oddzielili si od zakadw produkcji pprzewodnikw i uzyskali samodzielno. Wystpowali ...
 
... Wicej

 

 

Teatr miechu

Teatr miechu, Lalek i Aktora (Theater des Lachens Puppen- und Schauspiel e.V.) powsta jako kontynuacja Pastwowego Teatru Lalek we Frankfurcie nad Odr. Zaoone w 1992 r. Stowarzyszenie, dziki finansowej pomocy miasta Frankfurt nad Odr i Kraju Zwizkowego Brandenburgia, tworzy baz materialn umoliwiajc istnienie teatru lalek we Frankfurcie. W 1996 r. udao si przenie teatr do nowej siedziby na terenie dawnej fabryki mebli przy Ziegelstrae. Z zewntrz tego nie wida, lecz w rodku jest to jeden z najpikniejszych teatrw Brandenburgii. Zesp przedstawia historie, ktre zachcaj do mioci i szacunku wobec ycia, opowiadaj o sensie ycia i odwadze, daj nadziej.

 

 

Kabaret Odrzaska kura (Die Oderhhne)

Frankfurcki kabaret istnieje ju od ponad 30 lat. Zosta zaoony przez mionikw scenicznego humoru zwizanych z dawnym teatrem im. Kleista, gdzie pocztkowo mia swoj siedzib; jednak dziki odniesionemu sukcesowi, wkrtce si wyemancypowa. Od kilku lat maj sw siedzib we frankfurckiej Piwnicy Ratuszowej - oto miejscy ...
 
... Wicej

 

 

Teatr Frankfurcki

Teatr Frankfurcki, finansowany przez stowarzyszenie Theater im Schuppen e.V. prezentuje mae i wielkie historie, wspdziaa z dziemi, modzie i dorosymi, zawsze w poszukiwaniu nowych form komunikacji teatralnej. Dziaalno teatru to jednak nie tylko przedstawienia dla wszystkich grup wiekowych, to take koncesjonowana ...
 
... Wicej

 

 

Kino we Frankfurcie: Cine-Star

We Frankfurcie mona oczywicie obejrze take filmy: w Cine-Star na rynku, nas skos od Ratusza, znajduje si siedem sal.

 

 

Mae Kino

Za t nazw kryje si niewielkie stowarzyszenie, ktre od 1993 r. postawio sobie za zadanie prezentacj filmw o wysokiej wartoci artystycznej, ktre trudno odnale w multipleksach. Program jest bardzo zrnicowany, koncentruje si jednak na filmach z Europy Wschodniej. Pokazy odbywaj si najczciej w Sali Audimax Uniwerstytetu Viadrina.

 

 

Muzeum Viadrina

Muzeum Viadrina jest muzeum historii kultury miasta i regionu Frankfurt nad Odr. Sw siedzib ma w budynku Junkerhaus, znaczcym zabytku architektury barokowej. Od grudnia 2001 r. naley on do Miejskiego Muzeum Modej Sztuki i Viadriny. Stae wystawy pozwalaj zapozna si z rnymi aspektami historii miasta i regionu. Gocie ...
 
... Wicej

 

 

Muzeum Modej Sztuki

Muzeum Junge Kunst we Frankfurcie posiada jeden z najwaniejszych zbiorw sztuki z Niemiec wschodnich; stanowi go 11.000 dzie malarstwa, rysunku, akwareli, grafiki, obiektw, instalacji, rzeb, a take grafiki polskiej. Zbiory te znajduj si w dwch siedzibach, w Ratuszu i jego hali wystawowej i gotyckiej auli, oraz w PackHof przy ul. C. Ph. E. Bacha 11.

 

 

Muzeum Kleista

Muzeum Kleista jest muzeum literatury i instytucj badawcz, zajmujc si przede wszystkim twrczoci i dziaalnoci dramaturga Henryka von Kleista (1777?1811), a ponadto poetw Ewalda Krystiana von Kleista (1715-1759), Franciszka Aleksandra von Kleista (1769-1797) oraz Fryderyka de la Motte Fouqu (1777-1843). Muzeum utworzono ...
 
... Wicej

 

 

Muzeum Sportu

Kto czuje si zwizany z miastem, wie o frankfurckich tradycjach sportowych. Ale wielu goci (a nawet samych frankfurtczykw) nie wie, jak wielu mieszkacw miasta zdobywao zote, srebrne i brzowe medale olimpijskie, mistrzostw wiata i Europy, jak wiele synnych nazwisk zwizanych jest z Frankfurtem. Stowarzyszenie ...
 
... Wicej