Mamy ich cztery, rozoone na przestrzeni caego roku. W marcu, maju, padzierniku i listopadzie. Albo waciwie pi, jeeli doliczy do tego bardzo popularne Lato na wyspie z caym mnstwem muzyki, zabawy i atrakcji na odrzaskim Kozim Ostrowie. I co, warto si zastanowi? My zorganizujemy Pastwa przyjazd!

 

 

Dni Muzyki nad Odr

Jest to impreza z dugoletni tradycj: ju od 1966 r. odbywaj si Frankfurckie Dni Muzyki, powoane do ycia przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Filipa Emanuela Bacha. Od wielu lat Towarzystwo dba nie tylko o zachowanie spucizny drugiego syna J.S. Bacha, ktry w latach 1734-1738 studiowa we Frankfurcie; ...
 
... Wicej

 

 

Unithea

To najwaniejsze wydarzenie przeomu maja i czerwca. To wito wieego, modego, niekonwencjonalnego teatru tworzonego przez mode zespoy, granego w niezwykych miejscach, na ulicach i placach, w dawnej zajezdni tramwajowej, w campusie uniwersyteckim, w kawiarni - nawet dla tych, ktrzy na co dzie ...
 
... Wicej

 

 

Dni Kleista

Od 1992 r. odbywa si we Frankfurcie impreza powicona najsynniejszemu synowi tego miasta, Heinrichowi von Kleistowi. Tu si urodzi, tu chodzi do szkoy, tu studiowa. Co roku w padzierniku czcimy go prezentacj sztuk teatralnych, odczytami, spektaklami, muzyk, pantomim - twrczo Heinricha von Kleista nabiera rnych wymiarw. ...
 
... Wicej

 

 

Trans Vocale

Szanson czy muzyka wiata? Piosenka klasyczna czy ludowa? Podczas TransVOCALE mona usysze wszystko, co choby ociera si nurt piosenki. Od 2003 r., zawsze w listopadzie, zawsze we Frankfurcie nad Odr i Subicach. W Forum Kleista i w SMOKu, Miejskim Orodku Kultury polskiego miasta partnerskiego - Subic. Ten midzynarodowy ...
 
... Wicej