Koci Mariacki

Prawdopodobny pocztek budowy: druga lokacja miasta 1253 jako trzynawowy koci halowy na planie krzya z dwiema wieami od frontu XV w.: Rozbudowa nawy gwnej do picionawowego kocioa halowego
1521 / 22: Budowa nowej zakrystii i chru
1826: Zawalenie si wiey poudniowej ...
 
... Wicej

 

 

Koci w. Gertrudy

Neogotycki koci z cegy / bazylika trzynawowa
Architekci: miejski radca budowlany Carl Emil Christ / mistrz budowlany Wilhelm Kinzel
Rozpoczcie budowy: 1874
Konsekracja: 1878
Organy na chrze zachodnim z trzema manuaami ...
 
... Wicej

 

 

Sala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha

(Koci dawnego klasztoru franciszkanw)
Trzynawowy koci halowy, Pocztek budowy 1270
1516-25: Budowa nawy gwnej pod kierunkiem Andreas Lange
1966: Wydzierawienie miastu na 99 lat,
Pocztek prac renowacyjnych, przebudowa na ...
 
... Wicej

 

 

Koci Pokoju

(dawny koci w. Mikoaja)
Trzynawowy koci halowy
Pocztek budowy: przed 1253 / najstarszy koci miasta
W XIV w. budowa prezbiterium z obejciem
Inne przebudowy w pnym redniowieczu: sklepienie nawy gwnej i budowa wiey poudniowej, nastpnie ...
 
... Wicej

 

 

Koci w. Jerzego

Rozpoczcie budowy: 1926 / Architekt Curt Steinberg
1928: Budowa organw / firma Wilhelm Sauer / konsekracja
Cztery dzwony
Przed kocioem: rzeba w. Jerzego zabijajcego smoka
1990: Budowa nowych organw przez firm Sauer / 27 rejestrw

 

 

Koci w. Krzya

(koci katolicki)
Trzyprzsowa halowa nawa gwna
Rozpoczcie budowy: 1897 / Architekt: Engelbert Seibertz
1901-02: Budowa organw / Firma Wilhelm Sauer / 46 rejestrw
Cztery dzwony: Leo, Robert, Maria, Georg ...
 
... Wicej

 

 

Dom parafialny parafii ewangelickiej w. Krzya

Dwukondygnacyjny budynek o piciu osiach
dach dwuspadowy z dzwonnic
Rozpoczcie budowy: 1927 / Architekt: Otto Peter
Na drugim pitrze: parafialna sala naboestw
Organy na wschodniej emporze / Firma Sauer 1938
Okna Sali parafialnej: witrae Carla Buscha / Berlin ...
 
... Wicej

 

 

Kaplica Chrystusa Zbawiciela

Budowla o szkielecie drewnianym / syberyjski typ budowy
Koci obozu jenieckiego Gronenfelde
Zbudowany przez rosyjskich jecw / Frankfurcki Tartak Skomoda
Rozpoczcie budowy: 1915
1919: likwidacja obozu jenieckiego, postpujce zniszczenie kaplicy
Od 1921 r.: Obz jeniecki staje si obozem przejciowym dla repatriantw z utraconych wschodnich terenw Niemiec i uciekinierw z Rosji Radzieckiej
1927-28: Ponowne utworzenie kaplicy dla mieszkacw nowopowstaego osiedla repatriantw Heimkehrsiedlung / od 1928 r. Kaplica Zbawiciela
2001: Utworzenie Stowarzyszenia na rzecz Kaplicy Zbawiciela

 

 

Koci w Kliestow

Czworoktna budowla z kamienia polnego z zachodni wie
Wie z bogato dzielonymi szczytami renesansowymi
Rozpoczcie budowy: przypuszczalnie w 2 poowie XIII w.
Wiea: XV wzgl. wczesny XVI w., zakoczona prawdopodobnie w 1612 r.

 

 

Koci w Booen

Pierwszy koci przypuszczalnie z roku 1250 / Pierwsza wzmianka o kociele 1317 r.
Ok. 1370 r. przypuszczalnie dobudowa nawy gwnej
Poprzeczna prostoktna wie zachodnia XV wzgl. wczesny XVI w.
Pierwsza poowa XIX w.: budowa organw ...
 
... Wicej

 

 

Koci w Rosengarten

Neobarokowy koci jednonawowy
Konsekracja 1903 r.
Architekt: nadworny mistrz budowlany Gustav Hauer
3 dzwony / Apolda
Kolorowe okna ze szka oowiowego w apsydzie
1903 budowa organw / Wilhelm Sauer / Sze rejestrw

 

 

Koci w Lichtenbergu

W roku 1945 mocno uszkodzony, od tego czasu w ruinie
Budowa: przypuszczalnie 2 po. XIII / 1 po. XIV w.
11 dzwon (w dzwonnicy obok wiey), Apolda 1922
Zachowane wyposaenie: czci otarza barokowego / drewniana figura anioa / paskorzeba alabastrowa z XVI w. / czci ambony, 1713 / chrzcielnica, 1883
Parafia stara si o odbudow kocioa.

 

 

Koci w Hohenwalde

Otynkowany prostoktny budynek z dachem czterospadowym i wie
Powicenie w roku 1607 / Wybudowany przez Ehrentreicha von Rbela
Tynkowany maswerk u gry wiey stylizowany na gotyk z roku 1794 ...
 
... Wicej

 

 

Koci w Lossow

Ceglana budowla na planie krzya z kwadratow wie
1945 spalony, od tego czasu w ruinie
Okres budowy 1741-46 / Wybudowany przez Adolfa Friedricha von Beerfelde
1913 zamknicie kocioa przez nadzr budowlany
1950 zabezpieczenie wiey, nowy paski dach kopertowy
Niegdy dwa dzwony
Fragmenty barokowych nagrobkw

 

 

Koci w Gldendorf

Jednonawowy wczesnogotycki koci halowy
2 po. XIII w. / Wiea: dobudowa w XV w.
Dobudowa przedsionka od strony pnocnej, koniec XVIII w.
Budowa zakrystii na cianie wschodniej, pocztek XIX w.
2 dzwony
W czerwcu 1945 r. koci spon doszcztnie od uderzenia pioruna, cae wyposaenie ulego zniszczeniu