Wycieczka przez »Now Marchi« (Ziemia Lubuska)

Zaczynamy wic nasz wycieczk w Subfurtcie, pierwszym miastem polsko-niemieckim, ktre si skada z dwch dzielnic, Sub(ice) i F(rankf)urt. Z tamtd pojedziemy do Kostrzyna, gdzie zapraszamy na spacer po dawnej starwce i fortecy Kstrin, uwaana te za »Pompeji rodkowej Europy«. Pod koniec Drugiej Wojny wiatowej starwka ...
 
... dalej

 

 

Wycieczka jednodniowa przez Ziemi Lubusk

Zaczynamy wic nasz wycieczk w Subfurtcie, pierwszym miastem polsko-niemieckim, ktre si skada z dwch dzielnic, Sub(ice) i (Frank)furt. Pojedziemy do Sosk, gdzie moemy oglda stary koci oraz ruiny dawnego zamku Joannitw. Z tamtd pojedziemy do Parku narodowego ujcia Warty. Na krajobraz Parku skadaj si gwnie otwarte siedliska kowe, poprzecinane gst sieci kanaw i starorzeczy oraz zarola wierzbowe. Po obiedzie pojedziemy do agowa mijajc po drodze Ono Lubuskie i Sulcin. agw, to malutkie miasteczko redniowiecza, zdominowany przez jeziora i Zamek Joannitw, gdzie po spacerze usidziemy na kaw. W drodze powrotnej jedziemy przez Torzym, Rzepin i Kunowice, wiosk zniana z krwawej historii podczas bitwy midzy armi prusk i rosyjsk w 1759 roku. Jezeli bdziemy jeszcze na siach zatrzymamy si przy starym stadionie w Subfurtcie, spojrzemy na dawny cmentarz ydowski i usidziemy na chwil na murach miejskich Subfurtu.